راهنمای کلی اصول نگارش پایان نامه و رساله دانشگاه شهید باهنر کرمان (فایل اصلی Word   PDF) (فایل خلاصه Word   PDF)

فایل الگوی نگارش رساله دانشجویان دکتری (فایل WORD)

روند فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فایل PDF)

فایل راهنمای آماده سازی و تحویل CD به کتابخانه مرکزی دانشگاه (فایل PDF)

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان دکترا (فایل WORD)

فرم پیشنهاد استاد مشاور دانشجویان دکترا (فایل WORD)

فرم تصویب طرح پژوهشی رساله دکترا (فایل WORD)

فرم معرفی دروس و داوران امتحان جامع دکترا (فایل WORD)

فرم های رساله دکتری (فایل WORD)

فرم تایید مقالات رساله دکتری (فایل WORD)

فرم اطلاعیه دفاع (فایل WORD)

  

راهنمای کلی اصول نگارش پایان نامه و رساله دانشگاه شهید باهنر کرمان (فایل اصلی Word   PDF) (فایل خلاصه Word   PDF)

فایل الگوی نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل WORD)

روند فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (فایل PDF)

فایل راهنمای آماده سازی و تحویل CD به کتابخانه مرکزی دانشگاه (فایل PDF)

فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل WORD)

فرم تایید مقالات کارشناسی ارشد (فایل WORD)

فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل WORD)

فرم توزیع پایان نامه/رساله (فایل PDF)

فرم اطلاعیه دفاع (فایل WORD)

  

روند فارغ التحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی (فایل PDF)

پرسشنامه پروژه کارشناسی دانشکده فیزیک (فایل جدید)