فایل های آموزشی ویژه اساتید

 

سوالات متداول افزونه (ماژول) آزمون - ویژه اساتید

 

  راهنمای آزمون (سامانه lms)

  جزئیات آزمون (سامانه lms)

  نکاتی برای اساتید محترم در زمینه برگزاری امتحان مجازی (سامانه lms)

  آموزش تهیه پاسخنامه الکترونیک (با استفاده از نرم افزار CamScanner)

  تنظیمات آزمون خودکار (سامانه lms)

  افزودن گزینه پاسخ به سوالات تک انتخابی (سامانه lms)

  نحوه ایجاد آزمون با سوالات تشریحی متفاوت برای هر دانشجو (سامانه lms)

  نحوه اطمینان از الصاق فایل در صورت سوال آزمون (سامانه lms)

 راهنمای پیشخوان دانشگاه (ویژه اساتید)

 

برای دریافت فایل های آموزشی بیشتر به قسمت راهنمای کاربری سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک و سایت آتما مراجعه نمایید.