فایل های آموزشی ویژه دانشجویان

 

سوالات متداول افزونه (ماژول) آزمون - ویژه دانشجویان

 

 

 نکات شرکت در آزمون برای دانشجویان

 نحوه پاسخگویی آزمون های مجازی (سامانه lms)

 راهنمای پیشخوان دانشگاه (ویژه دانشجویان)

 

نکات آزمون ویژه دانشجویان:

 

1️⃣ ویژه دانشجویان: چگونه در آزمون با سوالات تک جوابی شرکت کنیم؟ جواب

 

2️⃣ ویژه دانشجویان: چگونه در آزمون با سوالات تشریحی شرکت کنیم؟ جواب

 

3️⃣ ویژه دانشجویان: چگونه «فایل الصاق» شده در صورت سوال توسط استاد را مشاهده کنیم؟ جواب

 

4️⃣ ویژه دانشجویان: چگونه در پاسخ به سوال، درصورتیکه استاد امکان الصاق پاسخ را فراهم نموده است، فایلی را الصاق کنیم؟ جواب
 
 ✅ نکته: حتماً در ویرایشگر پاسخ پیامی کوتاه بنویسید.
 
 
 
5️⃣ ویژه دانشجویان: اگر در پاسخ به سوال تشریحی امکان الصاق فایل، فراهم نباشد چگونه می‌توانیم تصویر (دست‌نوشته) را در ویرایشگر پاسخ به سوال تشریحی درج کنیم؟ جواب

 

 

برای دریافت فایل های آموزشی بیشتر به قسمت راهنمای کاربری سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک و سایت آتما مراجعه نمایید.