اطلاعیه مهم در رابطه با اخذ درس آزمایشگاه های فیزیک 1 و 2 و فیزیک عمومی – کلیه رشته ها – ترم 3991


 

به اطلاعیه کلیه دانشجویان متقاضی اخذ هر یک از آزمایشگاه های

 

 • آز فیزیک عمومی 1 (رشته فیزیک مهندسی)
 • آز فیزیک عمومی 2 (رشته فیزیک مهندسی)
 • آز فیزیک پایه 1 (رشته فیزیک)
 • آز فیزیک پایه 2 (رشته فیزیک)
 • آز مبانی فیزیک 2 (رشته مهندسی اپتیک و لیزر)
 • آز فیزیک 1 – فنی
 • آز فیزیک 2 – فنی
 • آز فیزیک پایه 1 علوم (رشته های زمین شناسی، شیمی و ریاضی)
 • آز فیزیک پایه 2 علوم (رشته های زمین شناسی، شیمی و ریاضی)
 • آز فیزیک عمومی (رشته های کشاورزی و زیست)
 • آز فیزیک الکتریسیته و مغناطیس (رشته برق)

 

در ترم پاییز (3991) می رساند، که این آزمایشگاه ها به صورت مجازی برگزار می گردد، اما امتحان نهایی مربوط به آن ها، بر اساس زمان بندی که در پایان ترم انجام خواهد شد و به اطلاع دانشجویان می رسد، به صورت حضوری برگزار خواهد گردید. از این رو اگر دانشجویی امکان شرکت در آزمایشگاه برای برگزاری امتحان حضوری را ندارد، از اخذ این دروس خودداری نماید.