اولین مدرسه ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی 1399


برای کسب اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک نمایید.