برگزاری سمینارهای مجازی ماهانه اطلاعات کوانتومی


شورای اجرایی شاخه علوم و فناوری اطلاعات کوانتومی انجمن فیزیک ایران، از خردادماه ۱۳۹۹ برگزاری سمینارهای ماهانه اطلاعات کوانتومی را آغاز کرده است.
نخستین سمینار این شاخه را آقای دکتر محمدحسین زارعی از دانشگاه شیراز با عنوان «مکانیک آماری کلاسیک و نظریه اطلاعات کوانتومی» ارائه کردند. این سمینار پنجشنبه اول خردادماه ۱۳۹۹ ساعت ده صبح به صورت مجازی برگزار شد.
 
دومین سمینار با سخنرانی آقای دکتر محمدعلی جعفری‌زاده از دانشگاه شیراز، با عنوان «الگوهای یادگیری ماشین‌های کوانتومی» روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ده صبح به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر و عناوین سخنرانی های بعدی به سایت انجمن فیزیک ایران به نشانی psi.ir مراجعه نمایید.

مکان مجازی برگزاری سمینار:  http://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/vahid.karimipour