بیست و هفتمین کنفرانس بهاره فیزیک 1399


بیست و هفتمین کنفرانس بهاره فیزیک در خرداد 1399 برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.