دومین کنفرانس بین‌المللی اپتیک کوانتومی و رایانش کوانتومی 1399


برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.