زمان برگزاری آزمون مجازی آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)


زمان برگزاری امتحان نهایی آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس) برای دانشجویان متقاضی آزمون مجازی، روز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1400 ساعت 19 (7 شب) می­ باشد. امتحان از طریق ماژول آزمون سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) برگزار می­گردد. برای اطمینان از عدم اشکال در ارسال پاسخ، لطفا پاسخ خود را علاوه بر ارسال از طریق ماژول آزمون، از طریق ماژول تمرین (به عنوان گزینه جایگزین) نیز ارسال نمایید.