زمان برگزاری امتحان نهایی آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)


زمان برگزاری امتحان نهایی آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس) روز جمعه 5 دی ماه 1399 ساعت 9 صبح می ­باشد. آزمون به صورت مجازی و از طریق ماژول آزمون سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) برگزار می­ گردد. برای اطمینان از عدم اشکال در ارسال پاسخ، لطفا پاسخ خود را علاوه بر ارسال از طریق ماژول آزمون، از طریق ماژول تمرین (به عنوان گزینه جایگزین) نیز ارسال نمایید.