زمان شروع کلاس های آزمایشگاههای فیزیک 1-فنی و عمومی و پایه 1

 
به اطلاع دانشجویان درس آزمایشگاههای فیزیک 1-فنی و عمومی و پایه 1 می رساند که شروع کلاس های مجازی از تاریخ 5 مهرماه 99 میباشد.