سومین همایش بین المللی ابن هیثم و نور


 

سومین همایش بین المللی ابن هیثم و نور در مهر ماه 1400، در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایید.