شروع کلاس های آزمایشگاه فیزیک 2

به اطلاع دانشجویان درس آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس) که درس خود را در ترم 3991 اخذ کرده اند می رساند کلاس های مربوط به این درس به صورت مجازی از هفته جاری شروع شده است و دانشجویان لازم است از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی lms با اساتید خود در ارتباط باشند.