همایش ملی رصدخانه های ایران 1398


جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.