کارگاه مجازی شیوع کووید-۱۹ مدل‌ها و چالش‌ها - انجمن فیزیک


کارگاه مجازی شیوع کووید-۱۹: مدل‌ها و چالش‌ها در تاریخ 10 اردیبهشت ماه برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراحعه نمایید.