اطلاعیه مهم در مورد نحوه برگزاری آزمایشگاه فیزیک 1 و فیزیک 2 ترم تابستان 1400


در رابطه با دروس آزمایشگاه


آز فیزیک 1 فنی (1512146)

آز فیزیک پایه 1 (1512429)

آز فیزیک 2 فنی و کشاورزی (1512147)

آز فیزیک پایه 2 (1512141)

به اطلاع می رساند، آزمایشگاه های فوق با مسئولیت دانشجو (از لحاظ شرایط کرونایی و رعایت پروتکل ها) به صورت حضوری در تابستان 1400 برگزار خواهد گردید. از اینرو اگر امکان شرکت حضوری برای شما فراهم نیست از اخذ این درس خودداری نماید. البته در شرایط کنونی با توجه به قرمز بودن شهر کرمان امکان برگزاری حضوری وجود ندارد و پس از مناسب شدن شرایط و اجازه دانشگاه ، کلاس ها در چند هفته به صورت فشرده و حضوری برگزار خواهد شد. در رابطه با اطلاع رسانی در مورد زمان شروع کلاس ها و موارد مورد نیاز دیگر حتما با توجه به آزمایشگاه خود در یکی از دو گروه واتساپ زیر عضو گردید:

لینک عضویت در گروه واتساپ آز فیزیک 1 فنی و آز فیزیک پایه 1

لینک عضویت در گروه واتساپ آز فیزیک 2 فنی و کشاورزی و آز فیزیک پایه 2

 

لازم به ذکر است در صورتی که شرایط کرونا به گونه ای باشد که تا پایان ترم تابستان امکان برگزاری حضوری این آزمایشگاه ها فراهم نگردد، این درس حذف می گردد و دانشجویان می توانند در انتخاب واحد ترم مهر ماه 1400 با ترم های بعدی مجددا این درس را اخذ نمایند.