مقررات آموزشی و پشتیبانی آموزش، نیمسال دوم 99-98 ویژه کارکنان(استادان، کارشناسان و کارمندان)

برای مشاهده اطلاعیه به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک اطلاعیه