فریده شجاعی اکبرآبادی

فریده شجاعی اکبرآبادی

فریده شجاعی اکبرآبادی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322174
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مسعود سعید شبیه سازی ناحیه ICRH موتور واسمیر به روش جنبشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/16
مجتبی باغبان زاده تحلیل تقویت کننده ی فیبر نوری بریلوئن و بهینه سازی حسگرهای نشت لوله های نفتی بر مبنای بریلوئن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
زهرا آرسته حل معادله شرودینگر وابسته به زمان سه بعدی به روش بدون المان پتروف - گالرکین محلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
مهدیه قادری پور به کارگیر ی تقریب موج واپیچیده کولن-بورن در برخوردهای سه جسمی برای فرآیند ربایش تک الکترون بین پروتون و اتم هلیوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
محمد مکی آبادی مطالعه ی پارامترهای عملیاتی نازل مغناطیسی بر اساس مدل جنبشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/07/22
رضا باقری بررسی دامنه‌های کانال انتقال بار در برخورد e+ -H و Ps-H+ توسط روش(1و1)CC با احتساب تقریب اول کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/09/07
محمدنصیر رستمی راوری مطالعه پارامترهای حاصل از شبیه سازی و طیف سنجی درصدهای مختلف آرگون در فشانه پلاسمای ترکیب آرگون و نیتروژن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/10/18
سحر جهانشاهی افشار مطالعه و محاسبه سطح مقطع یونیزاسیون در تقریب هسته ثابت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
طوبی ایزدی بررسی عوامل موثر بررابطه پاشندگی درپراکندگی رامان القائی برای بلورهای فوتونی فیبر نوری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/07
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ازفیزیک الکتریسیته و مغناطیس 1512148 1 06 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1398
آز اپتیک فیزیکی 1512034 2 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1398
آز اپتیک فیزیکی 1512034 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1398
ازفیزیک پایه 3 1512142 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
آز مبانی فیزیک 3 1512028 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه فیزیک حرارت و موج 1512165 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
فیزیک 2 1512137 3 04 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1398/06/10 (08:00 - 10:00) 3973
ازفیزیک 2 1512147 1 01 نامشخص 3973
نمایش 8 نتیجه
از 1